Deutsch English Suomi Svenska 
Business Intelligence till Selbach Information Systems

Din partner för den bästa överblicken på hela företaget!

Telefon  +49 2104 13880
E-Mail  info@selbach-gmbh.de

Selbach GmbH Kontakt Din kontakt till oss

Aktuellt

Selbach i Finland / Selbach i Sverige
Från och med finns Selbach Information ...

Aktuellt fler News

Våra partner
Selbach GmbH Partner: arcplan Information Services GmbH     Selbach GmbH: Microsoft Certified Partner

BUSINESS INTELLIGENCE

Vi har lösningar för alla BI-segment:

Med våra lösningar kan du sytematiskt analysera produktionsdata, även från olika datakällor. Med hjälp av scorecards och dashboards kann du snabbt och enkelt överblicka viktiga processer i företaget.
Self-Service-BI-lösningar gör det möjligt för medarbetare på alla nivåer att enkelt göra sina egna Ad hoc-analyser - även utan kunskap om komplexa BI-verktyg. Collaborative BI leder till utvidgad kunskapstransfer, samarbete och kommunikation inom företaget, publicering - sharing- av output och värdering.
Alla BI-system levereras om så önskas, till dina mobila enheter.
Analyser av "Big Data" kan ibland fodra en speciell lösning, som vi gärna utarbetar för ditt företag.

Rappport, planering & budjetering för styrning av företaget

Företagets ledning och beslutsfattare får med  rapport all aktuell information som behövs för att framgångsrikt kunna styra företaget. I rapporter konverteras operativa aktiviteter till ekonomisk information. Dashborads ger en prestationsöversikt: viktiga beräkningar och rapporter, individuellt, anspråksfullt och ergonomiskt. I scorecards kombineras viktiga Key Performance Indicators (KPI) för analys av beroendeförhållanden. Dashbord och Scorecards kann integreras i samma applikation. Användaren kan nå detaljerad dashboard-information direkt från en KPI i ett scorecard.
Centralt styrbara och flexibla Planeringsverktyg, visar hur man kan nå uppställda mål. Anpassningsbara verktyg i kombination med planeringsmodeller och effektiva kärnfunktioner underlättar utvecklingen av framgångsrika budjeterings- och planeringslösningar.