Deutsch English Suomi Svenska 
Business Intelligence till Selbach Information Systems

Din partner för den bästa överblicken på hela företaget!

Telefon  +49 2104 13880
E-Mail  info@selbach-gmbh.de

Selbach GmbH Kontakt Din kontakt till oss

Aktuellt

Selbach i Finland / Selbach i Sverige
Från och med finns Selbach Information ...

Aktuellt fler News

Våra partner
Selbach GmbH Partner: arcplan Information Services GmbH     Selbach GmbH: Microsoft Certified Partner

SELBACH GMBHs PARTNER

arcplan - It simply works

Vi är „första stundens“ arcplan advanced channel partner!
Basereande på vår mångåriga erfarenhet av lösningar arcplan Enterprise och dess ”företrädare” dynaSight, kan vi erbjuda högkvalificerad konsulting för företag i alla branscher.

arcplan Information Services GmbH - We make organizations perform better.

Sedan år 2010 är Selbach Information Systems är dessutom kompetenspartner för mobila Business Intelligence-lösningar med Arcplan Enterprises och implementering av arcplan Mobile.

År 2013 grundades arcplan Nordic. Sedan dess är vi speciellt aktiva inom realisering för Business Intelligence-projekt i Skandinavien.

Microsoft Partner - Silver Competence Data Platform

I egenskap av Microsoft partner bygger vi våra tools och användningar på den redan existerande Microsoft teknologin. Detta gäller även för dina projekt. Vår specialkompetens ligger på området "Data Platform".

Selbach GmbH is a Microsoft Gold Certified Partner